1320 resultaten

Datum Relevantie

CPB-directeur: Nederlandse economie is robuust

De Nederlandse financiële sector kan tegen een stootje, ook nu zich verschillende risico's aandienen zoals de oorlog in Oekraïne en de hoge prijzen die hieruit volgen. Maar een opeenstapeling van dit soort crises kan wel een groot gevaar vormen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in het nieuwe Risicorapport Financiële Markten dat dinsdagmiddag werd gepubliceerd.

Milieuorganisaties: 150.000 nieuwe huizen rondom Schiphol te ongezond om te wonen

In de regio rond Schiphol worden de komende jaren minimaal 150.000 nieuwe woningen bijgebouwd, maar volgens milieuorganisaties gebeurt dat op plekken waar te veel lawaai is van vliegtuigen om gezond te kunnen wonen. Dat blijkt uit een analyse van de Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland en een aantal bewonersorganisaties.

Gemeenten vragen goedkeuring regeling verduurzaming woningen

Verschillende gemeenten hebben Den Haag gevraagd om een regeling die huizen verduurzaamt, de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR), goed te keuren. 'Gezien de actualiteit, de torenhoge energierekeningen, vinden wij het belangrijk dat woningeigenaren in staat gesteld worden om zichzelf beter te beschermen tegen die hoge prijzen en de oprukkende energiearmoede die nu aan de hand is', zegt Richard van Rooij, oprichter van de Woonpas en initiatiefnemer van de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling.

'Meer 'Haagse druk' nodig om woningtekort aan te pakken'

De komende jaren moeten er honderdduizenden huizen worden gebouwd om de woningcrisis aan te pakken. Woningcorporaties ondervinden echter veel weerstand als ze een bouwproject willen starten. Dat zegt Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros, de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en Nieuwegein donderdag in het BNR Zakendoen. 'De centrale overheid moet hierin haar rol pakken.'

BNR-Uitblinkgemeente: Helmond 'jaagt aan' en bouwt daardoor flink door

Waar de colleges van de vier grote steden in de achterliggende raadsperiode hun eigen woningbouwambities niet hebben gerealiseerd en de woningnood onverminderd hoog blijft, zijn elders in het land positievere geluiden te horen. Helmond zag de woningvoorraad de afgelopen vier jaar al sneller groeien dan het landelijk gemiddelde, maar de prognose voor 2025 laat écht een forse toename zien. Het levert de Brabantse stad de titel BNR-uitblinkgemeente op het thema woningmarkt op.

Grote steden haalden eigen bouwdoelen bij lange na niet

De colleges van de vier grote steden hebben in de achterliggende raadsperiode hun eigen woningbouwambities niet gerealiseerd. Zowel de verstrekte bouwvergunningen als het aantal opgeleverde woningen blijft achter bij de concrete voornemens die deze gemeenten vier jaar geleden in hun collegeprogramma's hebben opgenomen. Dat blijkt uit gegevens die BNR in samenwerking met het Economisch Instituut voor de Bouw heeft opgevraagd bij de gemeenten en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Stijgend woningtekort: 'Maak samenwonen en onderverhuren aantrekkelijker'

Om het woningtekort op te lossen is er in het regeerakkoord opgenomen dat er ieder jaar honderdduizend woningen bijgebouwd moeten worden. Drie economen van de Universiteit Maastricht pleiten in vakblad ESB voor een andere oplossing: maak samenwonen en onderverhuren aantrekkelijker. 'Meer bijbouwen is te eenzijdig', zegt Piet Eichholtz Hoogleraar, vastgoed en financiën aan de Universiteit Maastricht.