332 resultaten

Datum Relevantie

Voor het eerst meer dan 10 procent elektriciteit via zonne- en windenergie

Voor het eerst ooit wekken zonnepanelen en windturbines 10 procent van de totale elektriciteit wereldwijd op. In totaal zorgen schone energiebronnen voor bijna 40 procent van alle elektriciteit. Nederland doet het daarin zeer goed. Samen met Australië en Vietnam hebben we de afgelopen twee jaar 10 procent van de elektriciteitsvraag verplaatst van fossiel naar groen.

Productie hernieuwbare energie groeit dankzij windparken op zee

De productie van hernieuwbare energie in Nederland is afgelopen jaar met 13 procent gegroeid. Vooral de opwek van groene stroom met windparken op zee zat in de lift. Ook wordt er steeds meer groene stroom opgewekt met zonnepanelen. Toch zal de productie van hernieuwbare energie nog verder omhoog moeten om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord te voldoen.

Lonkend Geld

Het groene beleggingsgeld lonkt en dus wil een producent van montagesystemen voor zonnenpanelen uit Deventer, naar de beurs in de VS - waar de miljarden voor het oprapen liggen. Terwijl de Dam vol staat met vaccinatie-kritische demonstranten pleiten steeds meer werkgevers voor een vaccinatieplicht. De spanning stijgt. Europese banken doen nog altijd graag zaken in belastingparadijzen, ook al willen de meeste overheden dat juist niet. Maar ja, per werknemer drie keer zo veel winst boeken is best aanlokkelijk.