23 resultaten

Datum Relevantie
Joel Voordewind.jpg
Joel Voordewind.jpg

Voordewind: Plus honderden miljoenen bij voor opvang vluchtelingen

De schatting van 350 miljoen euro die het kabinet volgend jaar denkt nodig te hebben voor opvang van asielzoekers is veel te laag, zegt Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Uitgaande van ongeveer dezelfde instroom als dit jaar is het maar beter om alvast honderden miljoenen bij te plussen in de begroting van volgend jaar, vindt hij.